RAU ĐẮNG ĐẤT PHÚ YÊN

Địa chỉ TT NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT DƯỢC LIỆU MIỀN TRUNG Ở TÂY HÒA, PHÚ YÊN, VIỆT NAM.