ĐINH LĂNG HẢI PHÚ

Địa chỉ Xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, Nam Định

Bản đồ vùng sản xuất
Diện tích
1.3 ha
Sản lượng dự kiến
13 Tấn
Số lượng cây con
43000
Thời gian nuôi trồng
3-5 năm
Danh sách thành viên