ĐINH LĂNG HẢI CHÂU

Địa chỉ Xã Hải Châu, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Bản đồ vùng sản xuất
Diện tích
2.6 ha
Sản lượng dự kiến
26 Tấn
Số lượng cây con
80000
Thời gian nuôi trồng
3-5 năm
Thông tin chung
3 khu vực được kiểm soát bởi 3 người
Danh sách kĩ thuật viên