BÌM BÌM BIẾC PHÚ THỌ

Địa chỉ Thanh Thủy, Phú Thọ, Việt Nam

Bản đồ vùng sản xuất
Diện tích
5 ha
Sản lượng dự kiến
15 Tấn
Thời gian nuôi trồng
3 - 11
Thông tin chung
Vùng trồng cung cấp sản phẩm dược liệu bìm bìm (Simen pharbatidis) đạt tiêu chuẩn GACP làm nguyên liệu sản xuất thuốc Boganic
Sản phẩm đang sản xuất
Danh sách kĩ thuật viên