ACTISO SAPA

Địa chỉ CÔNG TY TNHH MTV TRAPHACOSAPA

Bản đồ vùng sản xuất
Diện tích
50 ha
Sản lượng dự kiến
2000 Tấn
Thời gian nuôi trồng
Quanh năm
Sản phẩm đang sản xuất
Loại giống
Danh sách thành viên