ĐINH LĂNG NGHĨA THẮNG

Địa chỉ Xã Nghĩa Thắng, Nghĩa Hưng, Nam Định

Bản đồ vùng sản xuất
Diện tích
5 ha
Sản lượng dự kiến
50 Tấn
Số lượng cây con
150000
Thời gian nuôi trồng
3-5 năm
Thông tin chung
Hợp đồng 17/HTPT-TRA