ĐINH LĂNG HẢI TOÀN

Địa chỉ Xã Hải Toàn, Hải Hậu, Nam Định

Bản đồ vùng sản xuất
Diện tích
7 ha
Sản lượng dự kiến
70 Tấn
Số lượng cây con
210000
Thời gian nuôi trồng
3-5 năm
Thông tin chung
11-19/GP/TRA