ĐINH LĂNG HẢI QUANG

Địa chỉ Hải Quang, Hải Hậu, Nam Định

Bản đồ vùng sản xuất
Diện tích
10.2 ha
Sản lượng dự kiến
350 Tấn
Thời gian nuôi trồng
3-5 năm
Thông tin chung
Hợp đồng 08-19/GP/TRA
Loại giống
Danh sách kĩ thuật viên