ĐINH LĂNG HẢI PHONG

Địa chỉ Xã Hải Phong, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Bản đồ vùng sản xuất
Diện tích
3 ha
Sản lượng dự kiến
30 Tấn
Số lượng cây con
60
Thời gian nuôi trồng
3-10 năm
Loại giống
Danh sách thành viên