ĐINH LĂNG HẢI LỘC

Địa chỉ Xã Hải Lộc, Hải Hậu - Nam Định

Bản đồ vùng sản xuất
Diện tích
6.5 ha
Sản lượng dự kiến
7 Tấn
Số lượng cây con
170
Thời gian nuôi trồng
3-5 năm
Thông tin chung
Vùng trồng Đinh lăng GACP
Danh sách kĩ thuật viên