ĐINH LĂNG HẢI GIANG

Địa chỉ Xã Hải Giang, Hải Hậu - Nam Định

Bản đồ vùng sản xuất
Diện tích
10 ha
Sản lượng dự kiến
100 Tấn
Số lượng cây con
300000
Thời gian nuôi trồng
3-5 năm
Thông tin chung
Hợp đồng số 11-19/GP/TRA
Danh sách kĩ thuật viên