ĐINH LĂNG HẢI AN

Địa chỉ Xã Hải An, Hải Hậu - Nam Định

Bản đồ vùng sản xuất
Diện tích
11 ha
Sản lượng dự kiến
110 Tấn
Số lượng cây con
330000
Thời gian nuôi trồng
3-5 năm
Thông tin chung
Hợp đồng số 11-19/GP/TRA
Loại giống
Danh sách kĩ thuật viên