Chè dây Sa Pa - Vùng trồng - Vùng thu hái

Địa chỉ Thị xã Sa Pa - Tỉnh Lào Cai