BẠCH QUẢ VÂN NAM

Địa chỉ Huyện Zhanyi, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

Bản đồ vùng sản xuất
Diện tích
600 ha
Sản lượng dự kiến
360 Tấn
Số lượng cây con
12000000
Thời gian nuôi trồng
3-10 năm
Thông tin chung
Hợp tác sản xuất, chế biến dược liệu giữa Traphaco - Hui Bei Nokette - Yunnan Ximeikang
Danh sách thành viên